História

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany vzniklo z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Bývalá budova Univerzitnej nemocnice v Martine prešla na základe stanovených podmienok do rúk Biblickej školy v Martine.

V roku 2003 sa teda začala rozsiahla rekonštrukcia budovy, ktorou bola poverená Evanjelická Diakonia v Bratislave. v prízemí budovy došlo k rekonštrukcii všetkých ambulancií lekárov ako aj samotnej lekárne. Prvé poschodie i časť druhého poschodia boli v tomto období pripravené na umiestnenie prvých obyvateľov domova. v spolupráci s Biblickou školou bolo zariadenie v roku 2006 slávnostne otvorené. Postupne, vzhľadom k finančných možnostiam sa začali opravovať a odovzdávať do prevádzky aj druhé, tretie a aj časť štvrtého poschodia. Počas tohto obdobia, prešla v roku 2008 budova zariadenia do vlastníctva SED v Sučanoch.

Vďaka Božiemu požehnaniu ako aj nemalému úsiliu Evanjelickej Diakonie v Bratislave a Biblickej školy v Martine sa podarilo vybudovať kresťanský domov. A tak do siete stredísk evanjelickej diakonie pribudlo opäť nové zariadenie, ktoré bude napľňať príkaz Pána Ježiša Krista:

”A kto z nás je najväčší, nech sám je služobníkom.”/Mt 23,11/

© Dom dobrého pastiera, Stredisko evanjelickej Diakonie Sučany