Galéria

 
 
Zariadenie Strediska Evanjelickej Diakonie

Zariadenie Strediska Evanjelickej Diakonie

Vybavenie jednolôžkovej izby

Vybavenie jednolôžkovej izby

Pozdrav jubilantom

Pozdrav jubilantom

Prednáška k starostlivosti o klientov s Alzhaimerovou demenciou

Prednáška k starostlivosti o klientov s Alzhaimerovou demenciou

Výrobky našich klientov

Výrobky našich klientov

Betlehemské svetlo

Betlehemské svetlo

Pozdrav k 10. výročiu založenia SED

Pozdrav k 10. výročiu založenia SED

Zamestnanci zariadenia

Zamestnanci zariadenia

Pozdrav žiakov ZŠ v Sučanoch k mesiacu úcty k starším

Pozdrav žiakov ZŠ v Sučanoch k mesiacu úcty k starším

Vianočné posedenie so žiakmi

Vianočné posedenie so žiakmi

© Dom dobrého pastiera, Stredisko evanjelickej Diakonie Sučany