Môj drahý nebeský Otče, tak
veľa sa hovorí o láske, a predsa
jej je medzi ľuďmi tak málo!

Ty si ju však dokázal skutkom:
obetoval si svojho jediného Syna
– Ježiša Krista za všetkých hriešnikov
sveta. Ďakujem Ti, že si...

© Dom dobrého pastiera, Stredisko evanjelickej Diakonie Sučany